Debatten om formuesskatten er irrelevant

SkatteoppkrevingHøyre og Frp lover – hvis de får regjeringsmakt – å fjerne formuesskatten. Om ikke fra dag én, så etappesvis over tid. Dette har de siste ukene vært den store snakkisen i media, uten at jeg helt skjønner hvorfor.

Formuesskatten utgjør i dag cirka 14 milliarder i året. Ifølge flere, blant andre Gunnar Stavrum, så er dette for småpenger å regne. Jeg er ikke helt enig; de 14 milliardene på inntjenes på et eller annet vis, og det gjøres som regel i kutt et eller flere steder. Eller «effektivisering» som høyresiden også kaller slike kutt.

«En dråpe i havet.» – Gunnar Stavrum om formuesskatten, 13. februar 2013

Men Stavrum klarer såvidt å presse frem mitt poeng; debatten om formuesskatten er irrelevant, men formuesskatten i seg selv er ikke det.

Forskjellen mellom rike og fattige

Å fjerne formuesskatten handler først og fremst ikke om hvorvidt skatten er en dråpe i havet eller ikke, men rett og slett om rettferdighet. Rettferdighet overfor det store flertallet i Norge som ikke trenger å betale formuesskatt. Først og fremst rettferdighet overfor de fattige.

Siden 1986 har inntektsulikheten totalt sett økt, mens den har sunket siden 2006. Denne utviklingen må få lov til å fortsette, og da er ikke enorme skattelettelser for de aller rikeste løsningen.

Med høyresidens foreslåtte skattekutt, som de enda har til gode å tallfeste skikkelig, så vil man med en gjennomsnittslønn – 457200 kroner i 2011 – spare 1800 kroner i året. Om man tilhører de 10% lavest lønnede i Norge – 253000 kroner i 2011 – spare 1000 kroner i året. Til sammenligning så vil en person som tjener mer enn 3 millioner kroner få hele 63800 kroner i året i skattelette.

For meg er ikke dette rettferdig.

Men hva med bedriftene?

Høyresiden påstår at formuesskatten rammer bedrifter som selv uten overskudd må betale formuesskatt. De får det attpåtil til å høres ut som om dette er et enormt problem for de aller fleste norske bedrifter.

Men dette stemmer selvfølgelig ikke; bare to prosent av norske bedrifter må ta ut utbytte for å betale formuesskatten.

Dette er selvfølgelig to prosent for mye, men da må det sees på tiltak som kan hjelpe disse to prosentene og samtidig sørge for at de aller rikeste blant oss ikke slipper unna et ellers så rettferdig skattesystem.

Det er dette politikerne og media burde hatt fokus på; hvordan kan vi forbedre dagens skattesystem, gjøre det enda mer rettferdig, og samtidig sørge for at bedriftseiere i Norge har de beste forutsetninger for å beholde eksisterende arbeidsplasser og å skape nye.

Og den debatten har ingenting med formuesskatten å gjøre.