Innvandring fører til økt kriminalitet!

crimeSlik er iallfall resonnementet til utrolig mange. Men stemmer det? Nei. Hvis det var riktig, så ville andelen kriminalitet fulgt andelen innvandring.

Det gjør den ikke.

Nedenfor har jeg illustrert antall lovbrudd (grønt) vs. antall nettoinnvandrere de siste årene (blått);

Innvandring vs. kriminalitet

Selv om innvandringen øker, så synker kriminaliteten. Det er altså ingen korrelasjon mellom innvandring og kriminalitet. Hvis media skulle vist til en korrelasjon på bakgrunn av disse dataene, så måtte de brukt spalteplass til at økt innvandring fører til mindre kriminalitet.

Det er det ingen som kan. Eller tør. Eller vil.