Hvor hadde vi vært med Frp?

Roy Steffensen, stortingskandidat for Frp, skrev i oktober 2012 et innlegg på bloggen sin hvor han lister opp latterliggjorte Frp-forslag som senere har blitt vedtatt av andre partier.

Egentlig burde det blitt forbigått i stillhet, ettersom det er en lissepasning til Frp-kritikerne, men når Rogaland Avis publiserte innlegget igjen 23. februar 2013 med tittelen «Hvor hadde vi vært uten Frp?», så fortjener det kanskje litt oppmerksomhet tross alt.

Det hadde selvfølgelig vært fint…

…om smørbrødlista til Steffensen bestod av bare de forslagene Frp har kommet med siden midten av 1970-tallet. Men han har selvfølgelig plukket ut de eneste forslagene som i ettertid har vist seg å være suksessfulle.

Nå gidder ikke jeg å gå gjennom absolutt alle forslagene Frp har kommet med de siste 30-40 årene, men at Steffensen tar frem selvfølgeligheter som uansett ville ha skjedd, er smålig.

Etterpåklokskap er en fin ting.

Steffensen velger – klokelig nok – å unnlate å nevne majoriteten av Frp-forslagene. De som aldri fikk – eller får – gjennomslag. Så for å fylle ut den lista i nevnte etterpåklokskapens navn, lister jeg i fleng Frp-forslag og -utsagn som ikke har fått gjennomslag. Og som neppe noen gang får det, heller. Får man håpe, iallfall…

Jeg utfordrer Steffensen til å liste opp alle forslagene Frp har kommet med de siste 30 årene som enda ikke har blitt «oppfylt».

Visste du at…

…Frp i 1975 la frem et forslag om at Norge burde selge oljerettighetene forbundet med Statfjordfeltet for 10 milliarder kroner? Dette feltet har lenge vært Norges største oljefelt, og har produsert for godt over 1 000 milliarder (brutto). Den samme artikkelen viser også at Frp så sent som i 2004 og 2007 ønsket å gi enorme skattelettelser til oljeprodusentene, samt å selge Petero, og derfor påføre Norge enorme inntektstap.

…Frp under kommune- og fylkestingsvalget i 1987 ga «en rystet» Carl I. Hagen tillatelse til å lese opp et brev fra en muslimsk innvandrer hvor det hevdes at asylsøkere ønsker å overta Norge og bytte ut alle kirker med moskeer. Brevet viste seg senere å være falskt.

…Frp sitt medlem av valgkomitéen Øystein Hedstrøm i 1995 talte på Godlia kino i Oslo hvor nasjonalistiske og høyreekstreme deltok. «Hedstrøm har gjort en brøler,» sa Carl I Hagen. Selv hadde Hagen deltatt i et lignende møte med høyreekstreme i Stockholm 10 år tidligere.

…Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen i 2008 mente at Norge ikke bør ta i mot mer enn 100 asylsøkere i året, og at «analfabeter, islamister og ressurssvake grupper ikke er velkomne i det hele tatt.» Dette ligner på Jødeparagrafen som Norge hadde fra 1814 til 1851, en lov som jøder, jesuitter og munkeordener å komme til Norge, og er et brudd på menneskerettighetene som Norge har forpliktet seg til å følge ved sitt medlemskap i FN. Men Frp er jo som kjent ikke noen tilhenger av FN.

…Frp på begynnelsen av 2000-tallet, med Siv Jensens bror Tom Einar Rysst-Jensen blant lobbyistene, ønsket å fjerne særskatten på petroleumsvirksomhet i Norge. Iflg. en masteroppgave ville dette ført til et tap på opp mot 2 000 milliarder kroner.

…Frp i 2008 la frem et forslag om å fjerne skatt på overtidsarbeid. I tillegg til at de utrolig mange selvstendig næringsdrivende som ikke ville fått noen nytte av dette forslaget, så vil det føre til spekulering i lønnssystemet; det ville blitt naturlig for bedrifter å senke den skattepliktige lønnen til sine ansatte og «kompensere» med skattefri overtid i stedet. Regulering av arbeidstid var allikevel et tema frem til i 2011, men da i mer modererte former.

…Frp i 2011 la frem et forslag om å nedlegge Sametinget, avvikle Finnmarksloven, og å avvikle forvaltningsområet for samiske språk. Forslaget ble selvfølgelig nedstemt. Frp var tydelig bekymret for eiendomsrettigheter ift. «ekte finnmarkinger», ref. «det verken arkeologisk eller på annen måte er dokumentert at samene tok land og vann i besittelse før andre grupper.» Da spørs det hva man mener med «andre grupper», men at de bosatte seg i Norge, Sverige og Finland før de nord-germanske «nordmennene» er hevet over enhver tvil. Ironisk sett så bor flesteparten av de norske samene i Oslo. Og de er godt integrerte, såvidt jeg vet…

Hvor kunne vi vært?

Om Frp i 1975 hadde fått viljen sin, og solgt oljen til utlandet, så ville vi ikke hatt den velferden vi har i dag. Andre land hadde dratt inn oljeinntektene i stedet for Norge som eier kontinentalsokkelen.

Da blir NRK, parabolantenner, Televerket og alt det andre veldig irrelevant.

Jeg tror kanskje vi hadde sittet med verken NRK eller TV 2. Telia (eller et annet stort utenlands firma) hadde kanskje kuppet Televerket/Telenor på 1990-tallet, og alle dagligvarer hadde blitt presset til å være døgnåpne.

Steffensen trenger å foreta en faktasjekk; lever han fremdeles på 1980-tallet? Nå er vi i 2013. Det er ikke på grunn av Frp at vi har det så godt som vi har det – de har tross alt aldri vært i maktposisjon. Det er på grunn av en langsiktig og stabil styring at vi har det bra i Norge.

Ikke gambling, ikke enormt fokus på innvandring (vi er tross alt innvandrere i eget land), la fordelingspolitikken fungere OG å være tro mot egne verdier;

Henning Holstad ble muligens fengslet i 1986 for å ha brutt loven. Fint du nevner det, Steffensen. Hvorfor nevner du ikke alle lovbruddene hans etter den tid, også?