Jo flere vi har i helsekø, dess bedre er det

Misforstå meg rett, men en helsekø er i bunn og grunn en kvalitetsindikator på helsevesenet; jo flere som står i kø, dess flere er det som kan behandles – og blir behandlet – av helsevesenet.

Helsekøen er ikke så viktig. Det er ventetiden som er viktig.

Forestill deg to restauranter. På den ene restauranten må man vente 83 minutter før man får maten. På den andre restauranten må vente 71 minutter før man måten, og den restauranten klarer i tillegg å servere 1,7 millioner flere kunder hver dag i forhold til den andre.

Hvilken restaurant mener du er den beste?

Det er selvfølgelig den andre restauranten; før den rødgrønne regjeringen overtok i 2005, så var ventetiden i det norske helsevesenet på 83 dager, og hadde økt de tre siste årene frem til 2005, mens den i mars 2012 var nede i 71 dager.

Og antallet pasienter som blir behandlet øker for hvert eneste år.

I tillegg er tjenestetilbudet utvidet, slik at flere får muligheten til å stå i kø for å få den behandlingen de trenger. Og på toppen av dét igjen, så blir behandlingen også bedre, slik at pasienter blir raskere friske, og at pasienter har større sjanse til overleve.

Derfor er ventetiden frem til behandling – og et godt tilbud – det relevante i helsepolitikken. At det er en kø betyr bare at vi er i stand til å behandle flere og flere, og stadig raskere.

Les også