Høyre tar fra de fattige og gir til de rike

Skrue McDuckHøyre har lovt å avskaffe formuesskatten, en skatt som utgjør cirka 14 milliarder kroner i året. Denne skatten «rammer» blant annet Kjell Inge Røkke, som uten den ville fått 99,5% skattelette i 2011. Jan Tore Sanner er sitert i nevnte artikkel at Røkke ikke vil få 99,5% i skattelette, men han innrømmer samtidig at han ikke vet hvordan fjerningen av formuesskatten skal håndteres på en rettferdig måte.

Én måned etter at artikkelen kom på trykk, så lanserte Høyre sitt alternative statsbudsjett for 2013 (PDF), hvor de forklarer hvordan disse pengene skal tjenes inn igjen.

Pengene skal hentes inn fra de som tjener minst, selvfølgelig…

Blant forslagene Høyre presenterer for å tjene/spare inn fjerningen av formuesskatten, finner man for eksempel:

  • Øke matmomsen med 1%, totalt 1 130 millioner kroner.
  • Øke barnehagesatsen med 2 400,- kroner pr. år, totalt 723 millioner kroner.
  • Innføre en avgift på 1,- kr på bæreplastposer, totalt 800 millioner kroner.
  • Fjerne statsstøtte til frukt og grønt i skoler, totalt 257 millioner kroner.
  • Fjerne leksehjelpsordningen i barneskolen, totalt 335 millioner kroner.

Totalt utgjør dette lille utvalget av innsparinger hele 3.2 milliarder kroner, eller 23% av formuesskatten. Dette er altså penger vanlige folk må betale for at den ekstremt lille andelen av Norges befolkning skal få 14 milliarder i skattelette.

I tillegg vurderer Høyre den svenske idéen om at de som er syke skal skatte mer enn de som ikke er det. Jeg er for at det å være i jobb skal lønne seg, men det får da være grenser…

Som om det ikke er nok, så kommer Unge Høyre på banen og forteller at det for pensjonister i Norge «er mulig å leve på 160 000,- kroner i året». Hadde det ikke vært en idé å brukt formuesskatten til å øke det beløpet bare litt?

Høyre tar fra de fattige og gir til de rike. Rett og slett.