Folk dør på norske sykehus…

…og det har de alltid gjort, og det vil de fortsette å gjøre. Det er ganske naturlig, egentlig; når man er innlagt på et sykehus, så er det noe mer eller mindre alvorlig galt med en, og sjansen for å dø er selvfølgelig til stede.

Dessverre klarer media å fremstille det som om dødsfall på norske sykehus heller er regelen enn unntaket, og at det til og med kan være farlig å bli innlagt. Og jamfør kommentarene som kommer etter slike «avsløringer», så er det utrolig mange som faktisk tror det er helt jævlig i det norske helsevesenet.

Dette stemmer selvfølgelig ikke. Norsk helsevesen er et av verdens beste, om ikke det beste. Og det har blitt bedre og bedre for hvert år siden 2005.

La oss se litt på fakta først, før vi lar synsingen raljere.

Polikliniske konsultasjoner

En poliklinisk konsultasjon/behandling er veldig enkelt forklart en behandling på sykehuset hvor du går inn og ut samme dag, som f.eks. ved en ultralyd, røntgen – og evt. gipsing – av beinbrudd osv.

Tall fra SSB viser at siden det rødgrønne alternativet overtok regjeringsmakten i 2005, så har antallet polikliniske behandlinger økt med 41 prosent. Til sammenligning sank antallet med fire prosent for Bondevik-regjeringen i årene før de rødgrønne overtok.

Polikliniske konsultasjoner, 2001-2011

Liggedager

Antall liggedager – eller liggedøgn – er antall døgn en pasient må tilbringe på sykehuset før pasienten sendes tilbake til kommunen han/hun kommer fra for videre oppfølging. Dette er en ren effektivitetsindiktator; pasienter skal ideelt sett tilbringe minst mulig tid på sykehuset før de lokale (kommunene) overtar pasientoppfølgingen.

liggedager

Korridorpasienter

Antall korridorpasienter ved somatiske sykehus sank fra 319,4 til 158,6 stk. i perioden 2005-2012, noe som tilsvarer en halvering;

Korridorpasienter

Og slik kan jeg egentlig fortsette…

…men jeg gidder ikke. Det får heller være opp til de som mener at det norske helsevesenet har blitt dårligere de siste 8 årene å trekke frem bevis på at forholdene har forverret seg.

Selvfølgelig er ikke alt helt bra, og jeg tviler på at det er mulig å få et 100% perfekt helsevesen, men ting blir iallfall bedre.