Barnetrygden bør fjernes

Barnetrygden utgjør i dag cirka 15 milliarder i utgifter for staten, og er en trygdeordning som bør fjernes. Alle som kjenner meg, vet at jeg ikke har barn – iallfall ikke som jeg vet om – men jeg vet med stor sikkerhet at jeg ikke mottar barnetrygd.

Og – for å ha det helt klart – jeg regner kontantstøtten som en slags barnetrygd, også, og den må også bort. Men av andre grunner som ikke passer inn her.

Ettersom jeg ikke har barn, så må jeg vel regne med en god del «dette vet du ikke noe om» og alt det der, men hør meg ut først…

Barnetrygden er urettferdig

Det som er så bra med barnetrygden, er at den hjelper lavt lønnede med barn. Men det er også det eneste.

  • Barnetrygden er ikke behovsprøvd. Det betyr at mottakerne får det samme beløpet hver måned uansett hvor mye de tjener.
  • Barnetrygden har ikke fulgt konsumprisindeksen (KPI) på flere år. Det betyr at den reelt sett blir mindre og mindre hvert eneste år, ettersom alle andre priser stiger, og det er de med minst å rutte med som rammes mest av prisstigninger.

Barnetrygden er ikke logisk

Det er én ting at jeg ikke skjønner hvorfor folk skal bli «belønnet» – uten behovsprøving, til og med – for å få unger, men det er noe annet at jeg ikke skjønner hvorfor pengene går direkte til foreldrene, og ikke direkte – eller indirekte – til barnas beste.

Jeg er veldig klar over at flesteparten av foreldrene der ute er verdens beste foreldre. Og det er bra! Men vet også at det er for mange foreldre der ute som ikke er verdens beste foreldre. Som kanskje bruker barnetrygden på barnas beste. De er svært få, heldigvis.

Men hadde det ikke vært bedre om de 15 milliardene som i dag går til barnetrygden gikk til formål som treffer barnet bedre?

Jeg tror det.

Barnefradrag

I dag kan man få fradrag på skatten for mange ting, deriblant utgifter forbundet med barn i barnehage og barnepass generelt.

Jeg mener at disse fradragene i større grad bør automatiseres, om mulig, og at de tilpasses de som har barn slik at de treffer formål som har direkte – eller indirekte – å gjøre med barn, i stedet for at staten skal betale ut en trygd i blinde.

Og dette må beregnes ut fra skattbar inntekt; fradrag treffer som regel veldig bra sånn sett. Bare på den måten kan en alenemor som tjener 300 000,- kroner i året komme godt ut av det.

Milliardæren John Fredriksen har to døtre, og mottok også barnetrygd. Nærmere en halv million, cirka. Og som takk for dét valgte han å «flykte fra systemet» som ga ham disse pengene. Penger han aldri trengte…