Hvorfor kan vi ikke bruke mer oljepenger?

OljepengerI skrivende stund består Statens pensjonsfond utland – populært kalt «oljefondet» – av 4300 milliarder blanke, norske kroner. Eller omtrent 860 000,- kroner pr. innbygger, noe som er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittsinntekten for den gjengse nordmann og -kvinne.

Heftig.

Så hvorfor kan vi ikke bruke disse pengene på å løse problemene vi har i dag, som f.eks. helsekøene, de dårlige veiene og alle de andre problemene Norge står overfor?

Svaret på det spørsmålet er veldig enkelt.

Pengene eksisterer ikke.

Jeg liker å tenke på penger som energi, og alle som har hatt bittelitt fysikk på skolen vet at energi verken kan oppstå eller forsvinne; den kan bare endre form. Sånn er det også med penger.

Det burde ikke være så vanskelig å forestille deg at du har en hundrelapp i lomma. Hvis du lar den hundrelappen bare ligge i lomma, så har den ingen reell verdi – verken for deg eller for noen andre. Den har imidlertid en potensiell verdi, og den verdien utløses idét du bruker hundrelappen på noe.

Oljefondet – og oljen som fremdeles ligger på bunnen av Nordsjøen – kan sammenlignes med hundrelappen du har i lomma di; den har ingen reell verdi før den brukes.

Men så bruk disse pengene, da?!

Ut fra dette resonnementet så sier det jo seg selv at vi burde innfri mer av verdien i oljefondet, dvs.  bruke dem på «noe fornuftig». Det kunne vi selvfølgelig gjort, om vi bare hadde noe å bruke disse pengene på.

– «Hæh?! Vi har jo massevis vi kan/bør bruke pengene på!», sier du kanskje nå.

Nei. Vi har ikke mer vi kan bruke pengene på, med mindre du er villig til å jobbe mer.

– «Hæh?! F… heller, jeg jobber nok!»

Ok. Men da har vi ikke mer å bruke pengene på, heller. La meg forklare hvorfor.

Den egentlige valutaen

La oss si at du jobber hos et firma som har sykt mye penger til rådighet, men som også har mange problemer. Firmaet ønsker å bruke en del av pengene de har til å løse disse problemene, og da har de to valg:

 • Be sine ansatte om å jobbe mer.
 • Ansette flere.

Begge alternativene resulterer i at firmaet totalt sett vil utføre flere arbeidstimer. Og det er dette som er det viktige;

Antall utførte arbeidstimer er den eneste egentlige valutaen vi har.

Du kan velge å gi bort hundrelappen du har i lomma, men da får du ingenting tilbake, bortsett fra litt goodwill og god samvittighet kanskje.

Eller du kan velge å kjøpe mange brød på butikken på hjørnet, og på den måten sørge for at arbeidstimene til kassadama i butikken får en verdi, at arbeidstimene til sjåføren som fraktet brødet til butikken får en verdi, at arbeidstimene til bakeren som laget brødene får en verdi, at arbeidstimene til de ansatte ved mølla som malte kornet får en verdi, og at arbeidstimene til bonden som produserte kornet får en verdi.

Sånn er det også med oljefondet; hvis det ikke er noen arbeidstimer til overs som kan kjøpes, så er det heller ingenting å bruke pengene på.

Hva kan gjøres, da?

Mange mener at vi kunne brukt en del av pengene på oppgradering av eksisterende utstyr, spesielt på sykehusene. Det krever vel ikke folk/arbeidstimer?

Joda, det gjør det.

En ny, høymoderne, røntgenmaskin til et av sykehusene i Norge vil fremdeles kreve frakt og installering, men mest av alt opplæring til å bruke den nye maskinen. Og å lære seg å bruke en slik maskin innebærer ikke bare å lese manualen; det er tross alt ikke snakk om en kjøkkenmaskin.

Men vi kan bygge mer?

Norge bygger massevis allerede. Vi bygger så mye som mulig, faktisk. Husk at vi nesten ikke har arbeidsledighet, så vi har ikke flere arkitekter, ingeniører, snekkere osv. å sette i arbeid. Sagt på en annen måte: vi har ingen ledige arbeidstimer vi kan kjøpe.

Vi kan få arbeidsledige utlendinger til å gjøre jobben?

Ja, og det gjør vi jo allerede. Arbeidsinnvandringen til Norge er rekordhøy; vi kjøper arbeidstimer fra utlandet, slik at de kan brukes her i Norge. Dette er i utgangspunktet en perfekt løsning, ettersom vi sitter med masse penger, og store deler av Europa sitter med mange arbeidsledige.

Men hvis vi f.eks. henter en snekker fra Polen, så vil jo vedkommende ha med seg kone og tre barn. Kona trenger også jobb, og barna trenger utdanning. Da må vi sørge for å ha jobb til kona, lærere til barna, og et sted å bo for hele gjengen.

Når det gjelder det siste – et sted å bo – så bidrar altså snekkeren til et problem han blir hentet for å løse. Litt ironi må man tillate seg…

Vi kan jobbe mer?

Ja, og der ligger den enkleste løsningen på en del av våre problemer: vi nordmenn må jobbe mer, noe finansminister Sigbjørn Johnsen allerede har påpekt.

Dessverre så jobber vi mindre og mindre, og iflg. en del statistikker er vi blant de i Europa som jobber minst.

(Iflg. en del andre andre statistikker er vi imidlertid blant de i Europa som jobber mest, men det er fordi de statistikkene inkluderer arbeidsledige, og med så få arbeidsledige som vi har i Norge så sier det seg selv at vi «kommer godt ut»…)

Vil du fremdeles at Norge skal bruke mer oljepenger?

I såfall må du jobbe mer og/eller lenger, slik at flere arbeidstimer blir gjort tilgjengelig. Bare på den måten kan vi øke produktiviteten i Norge over tid.

Vi må regne med at arbeidsinnvandrerne ønsker å dra tilbake til sitt eget land når forholdene der bedrer seg.

Og når – ikke hvis – den tiden kommer, så vil lille Norge sitte der med lommene fulle av hundrelapper. Hver og en av dem uten verdi, annet enn at omtrent 4 prosent av dem hjelper til med å dekke det årlige underskuddet på statsbudsjettet.

Det er da noe…

 • Guest

  huh? Det at en firma har sykt mye til rådighet så bruker de faktisk penger på å lønne arbeidene sine for at de skal jobbe lengre eller ansette andre = lønne dem. Så jo, vi har penger til å ansette folk for å bygge veien. !!!! hva fan mener du?

  • Tore Aursand

   Hva er det firmaer har til rådighet, egentlig? Er det arbeidere som ønsker å bruke tiden sin utover de timene de allerede jobber? Er du en av de som gjerne jobber overtid for at ressursene utnyttes bedre?

   I såfall er du en av få; nordmenn er blant de i verden som jobber minst. Samtidig er nordmenn blant de i verden som tjener best. Rent matematisk burde vi jobbet mer OG tjent mindre. Da hadde vi vært mer «samfunnsøkonomisk produktive», som det så fint heter.

   Ift. sysselsetting så gjør jo Norge det veldig bra; vi har nesten ikke arbeidsledighet her i landet, og det er takket være folk som har kommet hit til landet at vi er i stand til å snu kapital til ytelser, som igjen fører til en ny vei, en ny skole, et nytt sykehus, eller hva det nå skulle være.

   • Guest

    Tror du tolker dette feil, som du sa: hva er det firmaer har til rådighet? jo penger og kunnskap. !! De pengene eksisterer, så gjør vel Oljefondet. Eller skal vi si: Olje eksisterer ikke, vi selger luft?

    • Tore Aursand

     Men du kan ikke bygge veier med bare penger. Du må ha folk til å gjøre jobben. Og det eksisterer ikke p.t.

     Jeg spurte deg et enkelt spørsmål: ville du jobbet mer for å gjøre Norge mer produktivt?

     • Guest

      Selvfølgelig kan man bygge veier med penger ved å ansette folk. hallo eller?

      • Tore Aursand

       Selvfølgelig, og det har jeg da allerede påpekt; hvor kommer disse folkene fra når man har en såpass lav arbeidsledighet som i Norge? Kan ikke ansette folk som ikke finnes, tross alt.

      • Guest

       Men herregud da, du vrir deg unna. For å formulere mitt forrige svar skulle jeg heller ha skrevet: Selvfølgelig kan man bygge veier med penger ved å leie firma til å gjøre jobben.

      • Tore Aursand

       Vil du ikke forstå?

       Disse firmaene må jo også ha folk fra et sted. Hvor kommer disse folkene fra? Hvor skal de bo? Hvor skal mennene/konene deres jobbe? Hvor skal ungene deres gå på skole?

       Hvordan løser DU alt dette?

      • Guest

       Du snakker bullshitt og bare hopper fra den ene til andre.

      • Tore Aursand

       Så du vet heller ikke hvor disse arbeiderne skal komme fra? I såfall er vi jo enige i problemstillingen. Bra du endelig forstår. 🙂

      • Koford

       Hæ ? hva i alle verden er det du prater om !! Tror det har rabla for deg jeg ellers hadde vi ikke hatt veier i Norge i følge deg.

      • Kameho

       Robotter.

 • tyrker

  vil gjerne se din regnestykke om hvorfor polakken på 4 ikke kan bidrar mer enn han egentlig nytter fra systemet. Da hadde hele skattesystemet kollapset hvis ikke hver individ bidrar mer enn de bruker.

  • Tore Aursand

   Du tenker på fremdeles på pengene som ikke eksisterer. Det er arbeidstimer som er den egentlige valutaen, som nevnt, og det har – i denne sammenhengen – ingenting med skattesystemet som sådan å gjøre.

   • tyrker

    «Men hvis vi f.eks. henter en snekker fra Polen, så vil jo vedkommende ha med seg kone og tre barn. Kona trenger også jobb, og barna trenger utdanning. Da må vi sørge for å ha jobb til kona, lærere til barna, og et sted å bo for hele gjengen.

    Når det gjelder det siste – et sted å bo – så bidrar altså snekkeren til et problem han blir hentet for å løse. Litt ironi må man tillate seg…»

    Var det ikke det du skrev? du mener da at arbeidsinnvandring er ikke lønnsomt . det betyr at arbeidsinnvandrere bruker mer penger enn de putter i systemet. Og det synes jeg feil .

    Ellers er jeg enig med deg om at det ikke eksisterer så mange arbeidstimer i norsk arbeidsmarkedet per i dag. Jeg mener imidlertid at løsningen er å bruke utenlandske arbeidsmarkedet mer aktivt.

    • Tore Aursand

     du mener da at arbeidsinnvandring er ikke lønnsomt . det betyr at arbeidsinnvandrere bruker mer penger enn de putter i systemet. Og det synes jeg feil .

     Jeg ser at den kan misforstås. Arbeidsinnvandring er veldig bra, men poenget mitt er at «alle» påstår at det er «bare å hente inn kinesere til å gjøre jobben», så må det sees opp mot hvilke ressurser vi har.

     Vi har høy arbeidsinnvandring i Norge, og til tross for det så har vi lav arbeidsledighet blant nordmenn. Dette er en balansegang, og begrenses ved at de som kommer hit må ha et sted å bo, dvs. «snekkertimer», barna trenger «lærertimer» osv.

     Og når vi ikke har nok snekkertimer, så må vi hente inn flere snekkere, som igjen krever snekkertimer, så dette er i praksisk en «evighetsmaskin» som krever en forsiktig tilnærming.

  • Knut Bråtane

   Det «regnestykket» finnes faktisk. SSB har laget en analyse over hva innvandring koster Staten. http://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/_attachment/151652?_ts=142b30fbf58

   Den ble fordreid og slått stort opp i både i Aftenposten og Finansavisen.
   Noen vil gjenkjenne oppslaget om at hver innvandrer fra 3. verden koster 4,1 mill. Etter min mening var framstillingen både usaklig for fordreid.

   Forenklet munner SSB-rapporten ut i at:

   * Vestlige innvandrere er litt lønnsomme, de kommer hit ferdig utdannet, og drar igjen når de blir pensjonister.

   * Øst-Europeiske innvandrere er litt ulønnsomme. De kommer ferdig utdannet, men blir værende som pensjonister.

   * Innvandrere fra 3. verden er mer ulønnsomme. De kommer hit uten utdanning, og blir værende som pensjonister. SSB antar til og med at de blir like gamle som innfødte nordmenn. For å komme opp til 4,1 mill er også noen barn medregnet, korrigert for dette er 2,5 mill et bedre estimat.

   Det SSB ikke framhever, og som Finansavisen underslår helt, er at vi etniske nordmenn er omtrent like ulønnsomme som innvandrere fra 3. verden, vi koster samfunnet ca 2,4 mill i underskudd hver av oss i løpet av livet.

   Det går an fordi vi fyller på med renter fra oljefondet, ca 30.000 per innbygger per år. Siden vi i gjennomsnitt lever i 80 år blir dette et underskudd på 2,4 millioner på hver av oss. 🙂

 • gjest

  Joda, du har et poeng. Men argumentasjonen din er full av hull.

  Selvfølgelig kan man bygge nye veier: Ansett et (f.ex) svensk firma til å bygge veier, med svenske arbeidere og turnusordning. Disse arbeiderne flytter ikke til Norge og trenger nye hus. De pendler, og skaper således ikke nye «problem».

  Dessuten, vi bygger jo nye veier hele tiden her i landet. Vi blir fortalt at staten ikke kan dekke alt, det har vi ikke råd til. Derfor må dette delfinansieres med bompenger.
  Dette må jo være fullstendig vås? Om dette ble fullfinansiert av staten, ville jo dette ikke føre til mer arbeidstimer? Snarere tvert imot, det ville frigi timer brukt på å kreve inn disse bompengene, timer som heller kunne vært brukt på å bygge mer vei, eller til andre ting.

  Og selvfølgelig kan man oppgradere utstyr for pengene, uten økt timebruk. Den nevnte nye røntgenmaskinen, som krever x antall timer i frakt/opplæring osv, kan betjene flere pasienter pr dag enn den forrige, slik at man faktisk sparer arbeidstimer på sikt. Bedre utstyr sparer uhorvelig mye tid på lang sikt, det vet du vel? Ny traktor sparer tid kontra å gjøre alt for hånd, dette kan du vel ikke være uenig i?

  Et annet eksempel: pensjonister koster jo penger? sykehjemsplasser, legehjelp etc.
  Hva med å legge til rette for at folk som skulle ønske det, kan bo i et annet land som pensjonister? Mange ønsker å bo i sydligere land når de blir gamle, f.ex. Spania, Italia, Thailand, osv.
  Men fra det jeg hører og leser, motarbeider staten dette. Bl.a. ekstra skatteregler, fjerning av trygderettigheter i Norge, redusering av trygd .
  Om staten aktivt gikk inn for å legge ting til rette, ville dette redusere mangelen på arbeidskraft ganske betydelig når den fryktede eldrebølgen kommer.

  Jeg har bare kjapt rablet ned dette innlegget, uten noe research eller undersøkelse av fakta, så det finnes sikkert noe her du kan arrestere meg på.
  Likevel har jeg stor tro på at det finnes mange eksempler på smart bruk av mer oljepenger som ikke innebærer økt bruk av arbeidstimer i Norge.

  Dessuten, folk vil nok jobbe mer i Norge. Gi meg dobbel eller tredobbel overtidssats, så jobber jeg nok noen ekstratimer…

  • Tore Aursand

   Selvfølgelig kan man bygge nye veier: Ansett et (f.ex) svensk firma til å bygge veier, med svenske arbeidere og turnusordning. Disse arbeiderne flytter ikke til Norge og trenger nye hus. De pendler, og skaper således ikke nye «problem».

   Jeg vet ikke om jeg forstår deg riktig, men å pendle til Norge hver dag er en umulighet. Og å jobbe f.eks. 14 dager på, og 14 dager av, krever også husly.

   Dessuten, vi bygger jo nye veier hele tiden her i landet. Vi blir fortalt at staten ikke kan dekke alt, det har vi ikke råd til. Derfor må dette delfinansieres med bompenger.

   Dette må jo være fullstendig vås? Om dette ble fullfinansiert av staten, ville jo dette ikke føre til mer arbeidstimer? Snarere tvert imot, det ville frigi timer brukt på å kreve inn disse bompengene, timer som heller kunne vært brukt på å bygge mer vei, eller til andre ting.

   Innkreving av bompenger er så godt som 100% automatisert allerede, så det er få timer å hente fra dét regnskapet. Når det gjelder bompenger generelt, så skulle jeg gjerne også sett at selve bommene forvant, og heller ble byttet ut med en dynamisk veiprising; de som kjører mest, betaler mest. Men det er off-topic. Bompengene utgjør i tillegg en liten del av samferdselsbudsjettet.

   Staten kan ikke fullfinansiere alle veiprosjekter, fordi de er nødt til å prioritere utgiftene. Om staten imidlertid hadde gjort det, så ville det blitt mindre penger på andre poster som f.eks. kanskje helse, politi osv.

   Og selvfølgelig kan man oppgradere utstyr for pengene, uten økt timebruk.

   Nei.

   ALT tar tid. Om du bytter ut hagesaksa di, så tar det TID. Og husk at det er TID som er penger – nesten bokstavelig talt.

   Den nevnte nye røntgenmaskinen, som krever x antall timer i frakt/opplæring osv, kan betjene flere pasienter pr dag enn den forrige, slik at man faktisk sparer arbeidstimer på sikt.

   Ja. Her er vi helt enige; effektivisering er nesten utelukkende positivt. Men du følger fremdeles ikke hovedpoenget: bare for å få tak i denne nye røntgenmaskinen, og å få den i drift, koster arbeidstimer som ikke finnes.

   La oss si at at norsk sykehus har 100 kroner i budsjett, så de bestiller en ny røntgenmaskin til 10 kroner. De får i tillegg svensker – eller hvem det nå skulle være – til å levere den til Norge, tyskere til å dra til Norge og gjøre opplæringen, så vil Norge uansett gå med «tidsunderskudd» all den tid den røntgenmaskinen ikke er i bruk, fordi X antall timer (les: personer) er under utdanning.

   Da har sykehuset brukt 10 kroner + X antall arbeidstimer (les: lønn til sykepleiere og leger), som vi kan si utgjør 5 kroner. De har altså brukt 15 kroner av budsjettet sitt, hvor 5 av dem er noe de aldri får tilbake. Så kan man si at staten kan «kjøpe» disse 5 timene med oljepenger, men det blir ikke flere arbeidstimer i fellesskapet av den grunn; de tapte timene/femkronene må i mellomtiden utfylles av noen andre.

   Et annet eksempel: pensjonister koster jo penger? sykehjemsplasser, legehjelp etc. Hva med å legge til rette for at folk som skulle ønske det, kan bo i et annet land som pensjonister? Mange ønsker å bo i sydligere land når de blir gamle, f.ex. Spania, Italia, Thailand, osv.

   Det er få pensjonister som ønsker å tilbringe sine siste dager i utlandet på permanent basis; de det gjelder ønsker å tilbringe deler av året der. Og da har vi plutselig et logistisk problem hvis f.eks. bemanningen på norske sykehjem o.l. skal måtte justere mellom 70% og 100% bemanning ut fra årstid.

   Dette er dog veldig komplisert, da det gjelder «flytting» av trygdeytelser. Norge har, via EØS-avtalen, avtaler med en rekke land – deriblant Spania – som forenkler dette noe.

   Det er forøvrig ingenting i veien for at pensjonister ikke kan flytte til Spania, og ta med seg alderspensjonen dit, såfremt jeg ikke har misforstått regelverket helt, men da må man være klar over at man mister trygdemedlemskapet sitt i Norge. Og dette er også opp til hver kommune å bestemme, og det er over 15 år siden en del norske kommuner begynte med dette, med visse uhell på veien med bl.a. hus som ikke ble ferdigbygd osv. fordi de spanske entreprenørene gikk konkurs.

   Alt dette gjelder imidlertid bare for EØS-land, så Thailand er ikke en del av dette systemet.

   Likevel har jeg stor tro på at det finnes mange eksempler på smart bruk av mer oljepenger som ikke innebærer økt bruk av arbeidstimer i Norge.

   Ja. Gode offentlige primærtjenester som f.eks. barnehage, skole osv. Gjerne også gratis mat i skolen, slik at vi får best mulig utdannede folk som klarer å gjøre de beste – og mest – effektive jobbene i fremtiden.

   Dessuten, folk vil nok jobbe mer i Norge. Gi meg dobbel eller tredobbel overtidssats, så jobber jeg nok noen ekstratimer…

   Da får du høre med din arbeidsgiver. 🙂

   • gjest

    Så du er altså enig i at man kan bygge mer vei for oljepenger, bare man løser det midlertidige boproblemet (sette opp brakker for folkene som jobber 14-14)?

    Du sier: Staten kan ikke fullfinansiere alle veiprosjekter, fordi de er nødt til å prioritere utgiftene. Om staten imidlertid hadde gjort det, så ville det blitt mindre penger på andre poster som f.eks. kanskje helse, politi osv.

    Vel, jeg trodde vi snakket om økt bruk av oljepenger uten økt timebruk? da blir det ikke mindre penger på andre poster. oljepengene dekker dette.

    Når det gjelder eksemplet med røntgenmasinen, tror jeg du misforstod litt. Ja, det krever litt mer arbeidstimer til f.ex. opplæring. men de timene blir inntjent ganske fort pga effektivisering.( noe du selv poengterer)
    Så om tid til opplæring går ut over tiden til bruk på pasientene i f.ex. den uken det pågår, tar de inn igjen på de påfølgende ukene, med raskere behandling: det er ikke snakk om å bruke timer man ikke har, det er snakk om å fordele timene man allerede har.

    Det med pensjonistene lar jeg ligge: jeg kan ikke nok om dette til å gå i dybden om dette.

    Ang. min noe fleipete kommentar om overtid, så kan du jo bruke dem i sykehuseksemlet ditt: staten bruker oljepenger til å dekke overtid til opplæring, og sykehuset trenger da ikke andre til å ta de tapte timene, evt, de slipper å omfordele timebruken sin slik jeg foreslo.
    Vil de ikke jobbe overtid, sier du? jo, med mitt forslag om økte satser, vil nok mange ta de timene…

    • Tore Aursand

     Så du er altså enig i at man kan bygge mer vei for oljepenger, bare man løser det midlertidige boproblemet (sette opp brakker for folkene som jobber 14-14)?

     Nei.

     Dette vil føre til sosial dumping som straffer norske arbeidstakere ettersom arbeidstakerne da kan leie inn utenlandsk arbeidskraft i enda større grad.

     Du sier: Staten kan ikke fullfinansiere alle veiprosjekter, fordi de er nødt til å prioritere utgiftene. Om staten imidlertid hadde gjort det, så ville det blitt mindre penger på andre poster som f.eks. kanskje helse, politi osv.

     Vel, jeg trodde vi snakket om økt bruk av oljepenger uten økt timebruk? da blir det ikke mindre penger på andre poster. oljepengene dekker dette.

     Ja, men da er vi over på et annet tema: oppheting av den norske økonomien. Dess mere penger som sprøytes inn i den norske økonomien, dess dyrere blir det å produsere ting. Først og fremst fordi lønningene øker, men også pga. valutaspekulasjon.

     Over tid vil «vinninga gå opp i spinninga», og det eneste resultatet er at vi a) har brukt masse penger, og b) gjort alt dyrere for all (…) fremtid.

     Når det gjelder eksemplet med røntgenmasinen, tror jeg du misforstod litt. Ja, det krever litt mer arbeidstimer til f.ex. opplæring. men de timene blir inntjent ganske fort pga effektivisering.( noe du selv poengterer)

     Så om tid til opplæring går ut over tiden til bruk på pasientene i f.ex. den uken det pågår, tar de inn igjen på de påfølgende ukene, med raskere behandling: det er ikke snakk om å bruke timer man ikke har, det er snakk om å fordele timene man allerede har.

     …men poenget mitt er at man ikke får tilbake til de timene. La oss eksemplifisere med en lege som jobber 100 timer i året, og tjener én krone i timen. 🙂

     Hvis denne legen bruker én time i løpet av ett år på å motta opplæring, så koster det én krone. Selv om legen blir mer effektiv det neste året, så vil legen fremdeles bare jobbe 100 timer, og tjene 100 kroner (hvis vi ser bort fra lønnsøkning og inflasjon).

     Vekslingsforholdet mellom pengene vi har, og det legen utfører, er med andre ord uforandret. Den eneste forskjellen er at legen har «tapt» én times arbeid, som da er en direkte utgift for samfunnet.

     Det er irrelevant om legen blir mere effektiv de påfølgende årene; han/hun jobber fremdeles 100 timer i året, til én krone timen.

     staten bruker oljepenger til å dekke overtid til opplæring, og sykehuset trenger da ikke andre til å ta de tapte timene, evt, de slipper å omfordele timebruken sin slik jeg foreslo.

     Vil de ikke jobbe overtid, sier du? jo, med mitt forslag om økte satser, vil nok mange ta de timene…

     Da er vi inne på hvor mye arbeidsgiver er villig til å betale – ikke bare det offentlige, men også det private – samt arbeidsmiljøforhold.

     Husk at det offentlige ikke bør prise seg ut av markedet og stjele ansatte fra det private. I dag har vi et 30/70-forhold mellom offentlig ansatte og private ansatte, noe jeg anser som en helt OK fordeling.

     • gjest

      Nei, det vil ikke føre til sosial dumping, ettersom vi snakker om kun staten, og ikke private selskaper/arbeidgivere. De vil IKKE kunne leie inn utenlandsk arbeidskraft i større grad. Men det er dessuten et annet tema, man KAN altså bruke oljepengene til dette, men du mener dette skaper andre problemer, f.ex. sosial dumping. (noe jeg er uenig i)

      Du skriver: Ja, men da er vi over på et annet tema: oppheting av den norske økonomien. Dess mere penger som sprøytes inn i den norske økonomien, dess dyrere blir det å produsere ting. Først og fremst fordi lønningene øker, men også pga. valutaspekulasjon.

      Ja, vi er over på et annet tema: Nemlig at staten synes at vi har for mye penger i hendene, og bruker f.ex. bompenger som et middel for å ta vekk disse. Men det er ingen av politikerne som tør å fortelle oss dette, de påstår hardnakket at det er fordi de ikke har råd til å fullfinansiere veiene.(Dette gjelder også mange andre avgifter)

      Men, som du sier: dette er et annet tema.

      Din påstand: Det er irrelevant om legen blir mere effektiv de påfølgende årene; han/hun jobber fremdeles 100 timer i året, til én krone timen.

      Det er feil, det er ikke bare relevant, det er hele poenget.

      Legen jobber 100 timer i året. før tok han 100 pasienter på den tiden, nå er han mer effektiv og tar 150 pasienter.

      På to år tar han da et ekstra årsverk som en annen lege måtte ha tatt hånd om. Dermed frigjør han 100 timer som den andre legen nå kan bruke på en annen jobb.

      «…men poenget mitt er at man ikke får tilbake til de timene. La oss eksemplifisere med en lege som jobber 100 timer i året, og tjener én krone i timen. :)»

      Jeg har nå nettopp gitt deg tilbake de timene du sa man ikke får tilbake…
      Sagt på en annen måte, Norge trenger mange nye sykepleiere og leger for å dekke inn eldrebølgen. Med mer effektive leger/sykepleiere reduserer du dette antallet, dvs. gir deg mange timer tilbake.
      Om du f.ex. trenger 100 ekstra årsverk før effektivisering,
      er dette nå redusert til 66.7 årsverk i mitt eksempel.

      Så hva skal vi bruke de 33.3 ekstra stillingene til? Tja, bygge veier kanskje.

      • Tore Aursand

       Nei, det vil ikke føre til sosial dumping, ettersom vi snakker om kun staten

       For det første så hender det at foregår sosial dumping i staten, også; det er tross alt bare mennesker som jobber der, også.

       For det andre gjøres flesteparten av de statlige entrepenøroppgavene – som f.eks. veibygging – av private, og det er iallfall ikke riktig at staten skal betale, eller subsidiere, private firmaer som begår sosial dumping.

       Dette er ikke noe jeg trenger å bevise; det burde være nok å ha forholdt seg til media de siste 10-15 årene, så ser man at dette er et økende problem.

       staten synes at vi har for mye penger i hendene, og bruker f.ex. bompenger som et middel for å ta vekk disse. Men det er ingen av politikerne som tør å fortelle oss dette, de påstår hardnakket at det er fordi de ikke har råd til å fullfinansiere veiene.(Dette gjelder også mange andre avgifter)

       Altså.

       «Staten synes vi har for mye penger i hendene»

       Dette er et tulleutsagn. Staten, altså hele samfunnet, alle i Norge, vil at så mange som mulig skal ha det så bra som mulig, også økonomisk.

       Du begynner å tilnærme deg «teorien» om at «staten vil ikke at vi skal ha det godt i Norge!!!», noe jeg synes er veldig trist, i og med at vi er at av de beste landene vi bor i, samtidig som vi er et av de rikeste på PERSONLIG nivå.

       Det er smålig av nordmenn å trekke frem noe sånt.

       Men – som sagt – jeg er også enig i at bompenger burde vært byttet ut med noe annet, jfr. dynamisk veiprising som jeg nevnte tidligere. Jeg er totalt uenig med Frps politikk generelt sett, men dette var faktisk noe jeg håpet de skulle få gjennom.

       Blant annet fordi de generelt er imot bompenger, og også at Per Sandberg har uttalt at han ønsker bensinpriser over 20 kroner literen, men mest av alt at det ville ført til litt mindre byråkrati, mye mer retning grønn energi, og mye mer fokus på hvordan drivstoffet brukes.

       Det er et paradoks at bompengene utgjør 8 milliarder i året, og at den blåblå regjeringen valgte å gi 8 milliarder til de som har ALLER mest.

       Legen jobber 100 timer i året. før tok han 100 pasienter på den tiden, nå er han mer effektiv og tar 150 pasienter.

       På to år tar han da et ekstra årsverk som en annen lege måtte ha tatt hånd om. Dermed frigjør han 100 timer som den andre legen nå kan bruke på en annen jobb.

       Nei.

       Hvis denne diskusjonen hadde handlet om effekten av effektivisering, så hadde vi vært helt enige. Men denne diskusjonen handler om å kjøpe tid for penger.

       Uansett hva legen gjør, så jobber han bare 100 timer i året. Selv om han har en røntgenmaskin som klarer å ta røntgenbilder av tre milliarder mennesker i året, så jobber legen fremdeles 100 timer i året.

       Det er de timene det handler. Det er de timene som evt. skal måtte kjøpes fra et sted. Denne legen får ikke flere arbeidstimer i året ved at et nytt røntgenapparat kjøpes inn.

       Selvfølgelig kan timenes hans brukes annerledes, men det er fremdeles bare 100 timer!

       Hvis han da ikke velger å jobbe mer, som sagt.

       Sagt på en annen måte, Norge trenger mange nye sykepleiere og leger for å dekke inn eldrebølgen. Med mer effektive leger/sykepleiere reduserer du dette antallet, dvs. gir deg mange timer tilbake.

       Er det ikke ironisk at nettopp et godt og effektivt helsesystem har ført til at vi får en eldrebølge? 😉

       Men – det er riktig som du sier; vi trenger mer folk, og vi trenger mer folk for å få opp effektiviteten, også. Man kan dessverre ikke kjøpe seg til effektivitet.