Problemet NRK

Som en del av Fremskrittpartiets privatiseringsplan, ligger NRK tynt an; partiet ønsker «å avvikle NRK-lisensen, konvertere NRK til aksjeselskap og selge aksjene til private eiere.» Akkurat dét er ikke noe nytt, men at partiet ønsker også at staten skal gi produksjonstilskudd til NRK og andre kringkastere, på samme måte som tilskudd blir gitt til f.eks. filmselskaper i dag, vet jeg ikke om jeg har hørt før.

Det er mulig det skyldes at hjernen min kobler ut automatisk når «Fremskrittspartiet» og «produksjonstilskudd» nevnes i én og samme setning. Derfor skal jeg la det med evt. tilskudd til produksjon ligge litt.

Det som er interessant i dette tilfellet, som det så ofte er med forslag fra Fremskrittspartiet, er at forslaget er så utrolig dårlig gjennomtenkt.

At NRK ble et aksjeselskap allerede i 1996 ser også ut til å ha gått partiet hus forbi.

La oss for eksempelets skyld si at NRK blir solgt til private eiere, at lisensavgiften opphører, og at selskapets cirka 3 500 ansatte vil bli lønnet via reklameinntekter i stedet.

Da vil alle andre enn NRK skjelve i buksene.

Problemet er nemlig at det ikke er en sammenheng mellom hvordan NRK eies og finansieres, og markedsføringsbudsjettene til firmaene som ønsker å reklamere for sine produkter på TV (og i radio).

Size does matter!

NRK hadde iflg. TNS Gallup en markedsandel på 41% i 2012, og det bare på TV. Med radio er markedsandelen over 60%. Alle de andre TV-kanalene, som reklamefinansieres, hadde følgelig en markedsandel på 59%.

Dette betyr at hvis NRK også skal reklamefinansieres, og om man forenkler veldig og ser bort fra parametre som ønsket målpublikum osv., så vil NRK ta et gigantisk jafs av reklamepengene som tidligere gikk til de andre aktørene i markedet.

TV 2 hadde i 2012 i overkant av to milliarder i reklameinntekter, eller 58% av omsetningen. Ettersom NRK i 2012 hadde 64% større markedsandel enn TV 2, er det også rimelig å anta at de vil ende opp med tilsvarende mer i reklameinntekter, dvs. i overkant av 3,2 milliarder. Antagelig en god del mer om man inkluderer radiokanalene som NRK har, men som de fleste aktørene ikke har.

NRK vil altså stjele reklameinntekter fra alle de andre aktørene i markedet, noe som betyr at alle de andre aktørene må begrense tilbudet sitt. Alternativt må de som ønsker å reklamere bruke mer penger på markedsføring, men det vil igjen treffe deg som forbruker i form av av økte priser på produktene de selger.

Det siste vil imidlertid aldri skje; uavhengig av hvor mye reklame et produkt får, så er konkurransen blant produsentene såpass stor at man ikke vil risikere å prise seg ut av et marked man  reklamere for i det hele tatt å være en del av.

Resultatet av Fremskrittspartiets våte NRK-drøm er altså at NRK vil tape litt penger, og at alle de andre aktørene vil tape mye penger. Høres det ut som en god plan for et mangfoldig kringkastingstilbud?

Mindre penger til alle, eller…?

Som nevnt så har Fremskrittspartiet foreslått et slags «produksjonstilskudd», hvor private kringkastere kan få støtte av staten til å produsere materiale. Dette får jeg ikke helt til å stemme, ut fra hva jeg vet hva Frp står for.

For det første er Frp anti-kulturelle (om man ser bort fra «Den norske kulturen», selvfølgelig). De ønsker ingen statlig innblanding i ting som har med kultur å gjøre.

For det andre så betyr dette at staten skal bestemme – indirekte vha. disse tilskuddene – hva som vises på TV (eller hva som blir produsert for radio). Er ikke dét byråkrati, så vet ikke jeg.

For å sitere Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, ifm. statsstøtten til journalisme:

– Støtten til gravende journalistikk kan gravlegges. Hva blir det neste, støtte til meningsløs journalistikk? (kilde)

Ja, er dette det neste? Støtte til meningsløs TV? Da er det godt å vite at Frp ønsker å kutte i det samiske kringkastingstilbudet, og heller erstatte det med samiske realityshow.

«Paradise Lavvo», anyone?

  • Sozna

    Veldig bra skrevet! Det du sier her er så riktig som du får det.
    Det er ikke direkte gjennomtenkt av FPR og de andre partiene som ønsker å fjerne NRK lisensen, de tenker ikke på at de må tjene penger en annen plass og at det da vil gå ut over de andre kanalene vi har.
    Det jeg heller ikke forstår er alle de som klager på at vi må betale lisensen, hadde det vært snakk om en ekstrem pris, så hadde jeg forstått klagingen. Vi snakker for guds skyld om 7,47 kr i dagen! Hvis du mener det er så dyrt, dropp å kjøpe en brus per dag og da har du faktiskt spart opp mer enn en årslisens for NRK!

    Og de som mener at vi burde gjøre det slik at bare de som vil se på NRK skal betale for lisensen, hva med radiokanalene da? Hvordan har de tenkt å ordne dette? Lisensen betaler for radiokanalene også hvis de har glemt ut det poenget.