Irrelevant av Faktasjekk og Erna

Jeg digger @faktasjekk (hjemmeside). De tar for seg påstander og kontrollerer dem mot fakta. Litt som jeg pleier å gjøre på denne bloggen, men jeg skal ærlig innrømme at jeg antagelig er litt mer politisk farget enn dem. 🙂

I dag tok de for seg en påstand fra Erna Solberg;

«Under deg (Jens Stoltenberg, red. anm.) som statsminister har antallet som står utenfor arbeidslivet økt.»

Faktasjekken er upåklagelig, som alltid, og resonnementet er helt riktig;

«Andelen utenfor arbeidslivet har ikke endret seg mye siden 2005. Justert for at befolkningen er blitt eldre, går faktisk betydelig færre årsverk tapt i dag enn i 2005, ifølge Nav. Selv om det ikke isolert sett er noe galt med Solbergs påstand, mener Aftenposten disse nyansene vipper utsagnet ned fra sant til delvis sant.»

Men jeg mener at Faktasjekk-redaksjonen unnlater å ta hensyn til én viktig faktor. En ekstremt viktig faktor.

Finanskrisen.

Jeg tror vi alle kan være enige om at Norge har kommet seg forholdsvis godt gjennom finanskrisen. Men det er ikke å stikke under en stol at krisen har påvirket oss.

Og personlig synes jeg det er langt viktigere å se på andel som er i arbeid, ikke det reelle alternativet. Noen synes kanskje dette er «upersonlig», at «enkeltmennesket ikke blir sett» osv., og det kan jeg være enig i. Men når man skal se på trender, så er det andeler som er det eneste riktige.

Fakta!

Iflg. SSB så har andelen sysselsatte mellom 15 og 74 år gått fra 68,5 prosent i 2005, til 68,7 prosent i 2012. I mellomtiden var det høydepunkter i 2007 og 2008 (nesten 72 prosent begge årene) før finanskrisen inntraff.

Vi kan med sikkerhet si at andelen sysselsatte har holdt seg veldig jevnt i denne perioden, men fordi vi er flere i Norge nå enn i 2005, så har selvfølgelig antallet som ikke er sysselsatte økt.

Men hvordan har det gått med andre land?

Det mest interessante er imidlertid å se på hvordan det har gått med andre land vi kan sammenligne oss med i samme periode.

Det hadde vært frekt av meg å sammenligne Norge med Spania, Hellas og Italia. Men så slem skal jeg ikke være. Men du kan jo ha de landene i bakhodet… 😉

Jeg velger meg Sverige og Danmark, selvfølgelig. De to landene er de som ligner mest på oss, og de to landene som – sammen med Norge – har klart seg veldig bra gjennom finanskrisen.

Jeg har også valgt å følge tall fra Eurostat fordi de er bedre til å ta hensyn til – og justere for «spesielle forhold» – i hvert enkelt land. I mange tilfeller fører det til at Norge kommer bedre ut ift. SSB/Nav, og i like mange tilfeller kommer de dårligere ut. I dette tilfellet er forskjellene mellom Eurostat og SSB/Nav såpass små at det ikke har noen betydning for fremstillingen eller forholdet mellom landene;

Sysselsettingsgrad - Norge, Sverige og Danmark, 2005-2012

Konklusjon

Til tross for at alle de tre landene har vært gjennom en finanskrise, så har alle klart seg rimelig bra. Men det er jo ingen tvil om at Norge har klart seg best siden 2005 og gjennom den nevnte krisen.

I mine rødgrønne øyne burde Faktasjekk utelatt denne sjekken, ettersom den er misvisende og/eller irrelevant. Eventuelt burde de tatt høyde for forholdene i andre, sammenlignbare, land, men jeg forstår at de kun er ute etter å faktasjekke utsagnet.

Selv om utsagnet stemmer, så er det ytre faktorer, og ikke den sittende regjeringens politikk, som har påvirket resultatet i en ørliten negativ retning. Tvert imot så var det høyreorientert markedspolitikk rundt omkring i verden som førte til finanskrisen.