Innvandring fører fremdeles ikke til økt kriminalitet

Jeg har tidligere blogget om – og slått fast – at innvandringen til Norge ikke fører til mer kriminalitet. Tvert imot, så har kriminaliteten sunket all den tid antallet innvandrere – og deres etterkommere – har økt.

Det virker imidlertid ikke som om det har sunket inn, og det er kanskje ikke så merkelig så lenge mediene er veldig flinke til å fremheve den etniske bakgrunnen til gjerningspersonene når etnisiteten ikke er 100% norsk, og når Frp fremdeles holder koken ift. å mislede sine tilhengere.

I dag publiserte imidlertid SSB sin levekårsundersøkelse for 2012, og den er uhyggelig julegrøss for både media og høyresvingen.

Undersøkelsen viser nemlig at selv om antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra typisk ikke-vestlige land har økt med hele 1237 prosent siden 1983, så har…

 • …andelen mennesker utsatt for vold ikke endret seg.
 • …andelen mennesker utsatt for trusler om vold økt med bare 16,7 prosent.

Om man ser tyveri og skadeverk, hvor det ikke foreligger 1983-tall, så har det siden 1991 vært en nedgang på hhv. 35,6 og 65,3 prosent.

Norge er altså langt tryggere i dag enn for 30 år siden!

Innvandring vs kriminalitet, 1983-2012

Antallet innvandrere ombefatter personer fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Oseania, i tillegg til statsløse og personer hvor opprinnelsesland ikke er kjent. Såkalte «vestlige innvandrere» er altså ikke inkludert.

Dette beviser nok en gang at det ikke er noen som helst korrelasjon mellom innvandring og evt. økt kriminalitet. Og hvis du av en eller annen grunn ikke er enig i disse tallene, så tilhører du de som er selektive ift. analysene SSB kommer med, eller så er du en av de som tror at «joda, men dette kunne jo ha skjedd.»

 • Macardit

  Oi, dette var jaggu saker, så innvandrere generelt er akkurat som du og jeg, altså? Dette blir jo rene paradis etterhvert. Men si meg, du som tydeligvis har greie på dette, er innvandrere fra Afrika og Midtøsten/Afghanistan/Pakistan over- eller underrepresentert i kriminalstatistikken?

  • Macardit

   Jeg kan jo hjelpe deg litt på vei: http://www.dagbladet.no/2011/06/17/nyheter/innvandring/kriminalitet/16958521/

   Synes du egentlig innvandringen fra u-land er verdt det? De nordmenn som blir ranet, voldtatt, drept etc av innvandrere, er det liksom liksom verdt det, såpass må vi tåle, liksom?

   Er det vårt ansvar å ta i mot befolkningsoverskuddet fra land vi ikke har noe til felles med? Befolkningsøkning 1950 – 2012 i Norge er fra 3,2mill til 5 mill, mens f. eks. Iraq gikk fra 5,1mill til 32,5mill i samme tidsrom.

   Vi har tatt i mot nest flest ‘flyktninger’ i den vestlige verden per capita (etter Sverige, selvfølgelig) og det koster faktisk penger; når mener du vi har tatt i mot nok, eller er det ingen grense?

   http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2011/jun/20/refugee-statistics-mapped

   http://www.aftenposten.no/meninger/–Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html

   • Tore Aursand

    Det er riktig at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert innen _visse_ typer kriminalitet, mens de er underrepresentert i det totale bildet, gjerne «som følge av» mindre forbruk av rusmidler;

    http://www.folkehjelp.no/Fordommer-Home-Page/Mytene/Alle-innvandrere-er-kriminelle

    Å peke ut spesielle grupperinger i befolkningen på måten du gjør, har lite å gjøre i en innvandringsdebatt; for offeret i en straffesak så er det irrelevant hvor gjerningsmannen kommer fra. Poenget er uansett at selv med økt innvandring, så har kriminaliteten i Norge sunket.

    Slik du prøver å argumentere, så burde økt innvandring ført til økt kriminalitet. Dét er imidlertid ikke tilfellet.

    Hva demografien – og spesielt den i Irak – har med Norge, innvandring og kriminalitet å gjøre, aner jeg ikke. Men du har kanskje noe du vil komme frem til i så henseende?

    • Macardit

     Jeg mener du tar feil, selvfølgelig skal man peke ut grupperinger som gjør seg negativt
     bemerket; målet må være at befolkningen skal være tryggest mulig, ikke at man skal late som at det ikke er forskjell på f. eks. en innvandrer fra Somalia og en fra Bosnia.

     Det er mulig det ikke spiller noen rolle for offeret hvor gjerningsmannen kommer fra, men poenget mitt er at uten den massive innvandringen fra Afrika/Asia så hadde de aller fleste av f. eks disse menneskene ikke vært ofre i det hele tatt:

     http://www.nettavisen.no/nyheter/article3260189.ece

     Hvis du leser punktet mitt om befolkningsøkning en gang til så vil du se at det var et argument der, at vi ikke er ansvarlige for den uholdbare befolkningsøkningen som mange land i Afrika/Asia har hatt de siste seksti årene; hadde disse landene hatt samme befolkningsvekst som Norge så hadde de sannsynligvis vært mye mer oppegående og vi ville ikke hatt samme mengder asylsøkere som nå.

     Ellers ser jeg at du unngikk å svare på et par av mine spørsmål; synes du fordelene med innvandringen fra Afrika/Asia veier opp for kriminaliteten de begår? Fordelene er såpass store at vi må tåle litt drap, voldtekt, ran etc?

     Ettersom vi har tatt i mot nesten flest flyktninger per innbygger i vesten og dette faktisk koster en hel haug med penger, når mener du vi har tatt i mot vår del, eller er det ingen grense? Skal velferdsstaten bygges ned for å kunne betale for innvandring?

     • Tore Aursand

      Du motsier deg selv;

      Først så sier du at man skal peke ut grupperinger som gjør seg negativt bemerket. Så sier du at det (muligens) ikke har noe å si hvilken gruppering gjerningsmenn tilhører.

      Argumentet rundt befolkningsvekst er irrelevant ift. kriminalitet. Du trekker det bare frem fordi du er redd for «den gravide overmakten», en frykt som er vanlig blant brunskjortene. Faktum er at med bedre utdanning og bedre helse- og sosialtilbud, så synker befolkningsveksten i utviklingsland. Takket være bl.a. u-hjelp fra bl.a. Norge.

      Så spør du om hvorvidt jeg synes at fordelene med innvandringen fra Afrika/Asia veier opp for kriminaliteten de begår? Er du helt sikker på at du vet hva du diskuterer? Denne saken omhandler jo nettopp det faktum at både Politiet og SSB presenterer tall som viser at økt innvandring IKKE fører til økt kriminalitet.

      Dette gjelder selvfølgelig også voldtekter, drap og vold generelt. Eksempelsvis så var det i perioden 1979 til 1992 langt høyere drapsrate enn det er i dag. På samme måte så er andelen voldtekter som begås av «de du tenker på» bare en brøkdel av andelen voldtekter totalt.

      Du har laget deg et verdensbilde som ikke stemmer med virkeligheten. Slikt kan potensielt være farlig (jfr. ABB), og det kan være nyttig å ta en titt bak «sceneteppet» for å se hva som faktisk foregår.

      Husk det med kognitiv bias.

      • Macardit

       Først må jeg si at det virker som om du har vanskelig for å lese og forstå en tekst.
       Jeg motsier ikke meg selv, jeg inkluderte ditt argument om at det ikke spiller noen rolle for offeret hvor gjerningsmannen kommer fra; personlig hadde jeg foretrukket å bli overfalt av en nordmann og ikke en innvandrer; at vi har kriminelle nordmenn er greit, å importere kriminelle fra utlandet er ikke greit.

       Jeg nevnte befolkningsveksten fordi du synes å være tilhenger av fortsatt innvandring fra land vi ikke har noe til felles med, og fordi innvandring fra disse landene bidrar til økt kriminalitet i Norge.

       At innvandrere generelt, og innvandrere fra Afrika/Asia
       spesielt, er mer kriminelle enn nordmenn er det vel ingen, kanskje bortsett fra deg, som prøver å benekte. Du kan jo kose deg med denne artikkelen fra SSB:

       https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-kriminalitet

       Og uansett om du innrømmer at innvandrere fra Afrika/Asia er mer kriminelle eller ikke – du må i alle fall innrømme at de bidrar til kriminalitetsstatistikken, så jeg spør for tredje gang: synes du innvandringen fra Afrika/Asia er verdt de drap, ran, voldtekter etc den fører med seg? Du kan gjerne utdype svaret litt; hva er fordelene for Norge?

       Og siden du nevner voldtekter så kan du kose deg med denne artikkelen også:

       http://www.document.no/2011/05/ikke-vestlige-gjerningsmenn-betydelig-overrepresentert/

       deretter kan du jo regne ut hvor stor den brøkdelen egentlig er.

       Ellers unngikk du også lett et annet spørsmål:

       Ettersom vi har tatt i mot nesten flest flyktninger per innbygger i vesten og dette faktisk koster en hel haug med penger, når mener du vi har tatt i mot vår del, eller er det ingen grense?

       Til sist må jeg si at det er nok du som har en forvrengt
       virkelighetsoppfatning der du glorifiserer innvandring og det er vanskelig å ta deg alvorlig når du kommer med ‘brunskjorte’- og ‘ABB’-utsagn.

      • Tore Aursand

       «Personlig hadde jeg foretrukket å bli overfalt av en nordmann og ikke en innvandrer; at vi har kriminelle nordmenn er greit, å importere kriminelle fra utlandet er ikke greit.»

       …og dét utsagnet forklarer jo en hel del om deg; kriminaliteten er ikke det viktige, men hvilken etnisk bakgrunn den som står for kriminaliteten er. Det er jo tross alt ikke morsomt for brunskjortene å anklage sine egne, etniske, venner for det de gjør galt. Selv om dere vet at det skjer, så gjør dere det ytterste for å skuffe det under teppet.

       Men – jeg ser at vi er enige i hovedpunktet, i det minste; økt innvandring fører ikke til økt kriminalitet. Dét må være bra, iallfall.

      • Macardit

       Du virker ganske forutinntatt selv også; grunnen til at jeg
       heller vil bli overfalt av en nordmann er at jeg antar det blir enklere for politiet å få tatt gjerningsmannen. Det er enklere for meg å gi en detaljert beskrivelse (det er jo tross alt flere fargekombinasjoner på hår, øyne etc på en nordmann enn en afrikaner/asiat), det er større sjanse for å finne tekniske spor (minibank, telefon etc) og sjansen for at gjerningsmannen stikker av til utlandet er mye mindre. Samme logikk bruker jeg på f. eks. festvoldtekt utført
       av nordmann vs overfallsvoldtekt utført av innvandrer.

       På hvilken måte mener du jeg er ‘brunskjorte’? Eller er det
       ditt standardstempel på folk som vil begrense innvandringen fra land vi har null til felles med? Det vil i så fall forklare en hel del om deg også.

       Og igjen vil jeg påpeke at du virker å ha vanskelig for å
       forstå en tekst; vi er ikke enige om at økt innvandring ikke fører til økt kriminalitet. Jeg antar at du skummet gjennom den SSB-artikkelen og innså at innvandrere generelt er mer kriminelle enn nordmenn, eller hva? Det betyr i så
       fall at hvis din påstand om at kriminaliteten ikke har økt er korrekt, så har nordmenn blitt mindre kriminelle og uten innvandring, spesielt fra Afrika/Asia,
       hadde det vært mindre kriminalitet i Norge. Eller mener du at SSB tar feil?

       Ad nauseam:

       Synes du innvandringen fra Afrika/Asia er
       verdt de drap, ran, voldtekter etc den fører med seg? Du kan gjerne utdype svaret litt; hva er fordelene for Norge?

       Ettersom vi har tatt i mot nesten flest flyktninger per innbygger i vesten og dette faktisk koster en hel haug med penger, når mener du vi har tatt i mot vår del, eller er det ingen grense?

 • Pingback: «Kjære medborgere, vi lever i et land med et kriminalitetsnivå vi aldri har sett maken til!» | blogg.aursand.no()

 • Pingback: Innvandring fører til mer kriminalitet, NOT!, del ørten. | blogg.aursand.no()