«Kjære medborgere, vi lever i et land med et kriminalitetsnivå vi aldri har sett maken til!»

Tittelen er ikke min egen, men hentet fra SIAN sin Facebook-side hvor ymse ytringer får herje fritt for å skape en tornado av hat – uansett om de er sanne eller ikke.

Denne gangen er det Jan Egil Andal fra Hordaland som har luftet sine synsinger om den norske kriminalitetsstatistikken. En statistikk han tydeligvis ikke er fornøyd med; den stemmer ikke, ettersom norske myndigheter lyver, selvfølgelig for å skjule den økte kriminaliteten som følger med innvandringen.

Jeg har tidligere omtalt dette og bevist at kriminaliteten ikke øker dess flere innvandrere vi får i Norge. Jan Egil ønsker imidlertid ikke å vise til noen som helst slags dokumentasjon. Han bare sier at den dokumentasjonen som finnes, ikke stemmer.

Men det er spesielt én statistikk det ikke går an å lyve om.

Jan Egils første påstand går på at det i Norge er «et kriminalitetsnivå vi aldri har sett maken til.»

«Så derfor kjære medborgere, vi lever i et land med et kriminalitetsnivå vi aldri har sett maken til i historien.- og ikke helt ukjent – myndighetene forteller ikke den hele og fulle sannheten, vi blir lurt igjen og igjen! Man manipulerer med tall, man serverer oss det de tror at vi vil høre, alt for å roe ned den særdeles prekære situasjonen […]»

Dette er en logikk som faller innenfor kategorien «interessant.» Hvis myndighetene – med Politiet «i spissen» – lyver , så må de vel ha løyet de siste 20-30 årene, også? Og hvis dét er sant, så vil jo statistikken uansett vise den samme utviklingen? Eller sitter Jan Egil med dokumentasjon på at myndighetene/Politiet løy mindre før enn nå? Eller at de begynte å lyve på et spesifikt tidspunkt?

Videre skriver Jan Egil:

«Fortsatt går det nesten ikke en dag uten at media melder om grove voldsovergrep. I skrivende stund hører jeg at to kvinner i Lindesnes er skutt – to uskyldige kvinner i Trondheim er voldtatt!!»

Jeg henger meg automatisk litt opp i den siste delen der; mener Jan Egil at det er OK å voldta kvinner så lenge de er «skyldige» i noe? Man må få lov til å undre…

Men det er når Jan Egil går tilbake i tid – han er tross alt gammel og vis – at han snubler veldig i salaten.

«Den generelle kriminaliteten her i landet nådde et nytt og høyere nivå for mange år siden, drap og andre alvorlige voldsovergrep ble nesten dagligdags. Statistikken nådde nye høyder. Vi fikk dette nivået og ethvert nivå blir regnet som det normale. Bare gå inn i den samme statistikken fra 70 tallet og du vil bli skremt, jeg har selvsagt gjort det. Etter hvert ble drap nesten dagligdags. Statistikken nådde nye høyder og vi fikk dette nivået vi etter hvert måtte betrakte som normalt.»

Til og med Jan Egil må forstå at det er vanskelig å skjule drap i statistikker, og at såpass alvorlige ting ikke kan gå inn under kategorien «nei, dette ønsker vi ikke å anmelde fordi Politiet driter i oss uansett.»

Blant annet Aftenposten har sett på tallene:

«Antallet drap per 100.000 innbyggere, den såkalte drapsraten, har sunket gradvis siden slutten av 80-tallet. I fjor var drapsraten nede i 0,6, et tall man må helt tilbake til slutten av 60-tallet for å finne maken til.

Sammenlignet med resten av verden lever vi i en Kardemommeby-virkelighet. Drapsraten ligger på 8,5 prosent av det FN har beregnet for verden som helhet. FN regner med at det utføres 466.000 drap i året, noe som gir en drapsrate på 6,9. Hadde drapsraten i Norge ligget på verdensgjennomsnittet, så hadde vi hatt 345 drap i året.»

Regjeringen har selv tall som underbygger dette.

Jan Egil har imdlertid litt rett; hvis man går inn på statistikken som gjelder 1970- og 1980-tallet, så vil vi bli skremt. Men fordi raten av drap og andre kriminelle handlinger var høyere på den tida enn de er nå.

Norge har – til tross for økt andel innvandrere med sterke traumer – totalt sett blitt et tryggere land å bo i siden 1970-tallet.

Media tjener imidlertid bare penger hvis de klarer å overbevise folk om noe annet, og det virker for meg som om Jan Egil er kjøpt og betalt – om enn indirekte. Det skal bli spennende og se om han selv klarer å komme opp med statistikker selv.