Innvandring fører til mer kriminalitet, NOT!, del ørten.

Scared muslimSom nevnt tidligere, så fører ikke innvandring til økt kriminalitet. Jeg blir nesten litt lei av å forklare dette, da kriminalitet har sitt utspring i sosiale forhold, ikke opphavsland, «etnisitet» eller noe sånt.

Jeg har allikevel blitt fortalt at «det vil skje i Norge, det som nå skjer i Tyskland.» Og, når sant skal sies, så har innvandring til Tyskland vært mye større enn her i Norge.

Men heller ikke der har kriminaliteten økt som følge av innvandringen.

Hvis man tar utgangspunkt i Bundeskriminalamt sine tall fra 2001 til 2014, så viser den dette:

  • Andelen (*) lovbrudd totalt har gått NED.
  • Av de totale lovbruddene, så har andelen alvorlige lovbrudd gått NED.
  • Av de alvorlige lovbruddene, så har andelen antall voldtekter gått NED.

(*) Alle tall er justert for folketallet i Tyskland for hvert år.

Hvis du føler deg fristet til å tro at andelen ikke har noe å si, og at det er antallet som teller, så kan jeg opplyse om at det uansett har gått NED; i 2001 var det totalt 6,36 millioner lovbrudd i Tyskland, mot 6,08 millioner i 2014. Antallet alvorlig kriminelle handlinger, voldtekter inkludert, har også gått NED.

Kanskje det er på tide å slutte å tro at vi nordmenn er så lovlydige og at innvandrere kommer hit til Norge – evt. Europa – og kriminaliserer vårt samfunn?