Kognitiv bias

Norske Wikipedia beskriver begrepet «kognitiv bias» på en – synes jeg – utrolig dårlig måte, så jeg ønsker å forklare det på en litt annen måte;

Bias betyr ens forhold til et predisponert perspektiv, dvs. at hver enkelt av oss har et bestemt og/eller opparbeidet forhold til en «sannhet» eller «oppfatning».

Kognitiv, eller kognisjon, er hjernens evne til å oppfatte eller tilegne seg informasjon.

Kognitiv bias er altså hjernens (din) evne til å oppfatte/tilegne informasjon som du vil opparbeide, eller allerede har opparbeidet, deg et forhold til.

Dette er jo helt greit; det er sånn vi fungerer, og det er lite å gjøre med det, bortsett fra å prøve å observere det litt på avstand. Kall det gjerne en «ut-av-kroppen-opplevelse», og de fleste tror nok at de i er i stand til å kontrollere denne biasen, men det er slett ikke tilfellet…

Hjernen er nemlig designet til å beskytte legemet den befinner seg i. Koste hva det koste vil, så og si. Den vil således reagere beskyttende og avstøtende ift. ytre «elementer» som kan kategoriseres som negativ og/eller truende.

Sagt på en veldig enkel måte:

Alt rundt deg som ikke stemmer med din egen virkelighetsoppfattelse, vil for deg virke negativt og/eller truende.

Media – og spesielt de tabloide mediene – er veldig flinke til å bruke denne frykten, og hovedformålet mitt med denne bloggen er å påpeke slikt;

Det beste eksempelet er kanskje at media fremhever enkeltsaker i innvandrings- og helsepolitikken, og klarer å få deg til å tro at enkeltsaker omfavner helheten.

  • Carl S Bjurstedt

    Hvorfor ikke redigere artikkelen i Wikipedia?